Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

X Dryer – Inovativan, ekskluzivan i fleksibilan sistem sušenja tehničkih polimera.


Inovativnost ovih sistema leži u tome što više nije bazirana na odnosu između materijala i temperature već zahteva samo dva podatka a to su vrsta materijala i potrošnja materijala u kg/h, ostalo funkcioniše automatski.

Ovu vrstu sušara karakteriše podesiv protok vazduha, anti-stress funkcija, tačka rose – 75 ˚C, do 72% ušteda energije, nema potrebe za korišćenjem komprimovanog vazduha ni vode za hlađenje. Sušare su opremljene touch kontrolom sa rotirajućom kontrolnom tablom, audio i vizuenim alarmima. Poseban termo dinamicki dizajn koristi zeolit uz malu potrošnju energije i visoku efikasnost propusnosti.