Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

EH serija sušara sa toplim vazduhom je posebno dizajnirana za tretiranje ne higroskopnih termo-plasticnih granulata. Temperatura je elektronski kontrolisana preko pulsnog izlaza i solid stejt releja. VIEWER sistem osigurava laku kontrolu, a specijalna „na koš“ konfiguracija ih cini veoma kompaktnim uredajima.