Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

U cilju postizanja značajne uštede energije, kompanija Industrial Frigo dizajnirala je dry coolere pogodne za eksploataciju vazduha iz ambijenta. To su pojedinačne jedinice koje u sebi sadrže pumpu, ventilator i kontrolnu tablu. Rashladni kapacitet ovih uredjaja se može povećati dodavanjem dva ili više modula zajedno koji mogu biti istog ili različitog rashladnog kapaciteta. Rashladni kapacitet ovih uredjaja kreće se od 22 do 1000 kW. Svi dry cooleri mogu se podeliti u dve osnovne kategorije: adijabatski modeli i entalpijski modeli.


Dry cooleri sa adijabatskim sistemom hladjenja:
BRW/A - zatvoreni sistem sa glikolom. Karakteristike:


1. Kapacitet 45-1000 kW

2. Visoko efikasni izmenjivač

3. Centrifugalna elektro pumpa

4. Aksijalni ventilator bez četkica sa elektronskom kontrolom brzine

5. Kontrolna tabla sa IP55 zaštitom sa mikroprocesorskim instrumentima

6. Ram od pocinkovanog lima i pogodan za montažu van haleBRG/A - otvoren sistem bez glikola
Dry cooleri sa entalpijskim sistemom hladjenja: Patented!


BRW/HP -zatvoren sistem sa glikolom
 Karakteristike:


1. ENTALPIJSKI SISTEM HLADJENJA (PATENTIRANO) omogućava najviši koeficijent izmenjivanja, pogodan za povećanje performansi hladjenja i smanjenje potrošnje električne energije

2. Kapacitet: 22-1000 kW

3. Modularnost

4. Visoko efikasan izmenjivač

5. Centrifugalna elektro pumpa

6. Aksijalni ventilator

 7. Elektronska kontrola brzine ventilatora

 8. Kontrolna tabla sa IP55 zaštitom, sa elektronskim instrumentima za podešavanje temperatura

9. Ram je izradjen od pocinkovanog lima i pogodan za montažu van proizvodne hale

BRG/HP - otvoren sistem bez glikola kapaciteta 80-1000 kW