Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Sa ovim uredajem, tip materijala i propusnost na sat moraju biti podešeni za svaki koš posebno. Kontrola osetljiva na dodir poseduje veoma intuitivan korisnicki interfejs. Sistem izracunava procesne parametre za svaki koš posebno i automatski upravlja svim promenama.


Kada se proracuna tacna kolicina vazduha koja je potrebna, X DRYER isporucuje upravo tu tacnu količinu vazduha, ogranicavajuci je na upravo potrebnu vrednost kako bi optimizovao potrošnju energije.


FLOWMATIK MULTI može upravljati sistemom do 30 koševa, i ukoliko se koristi u kombinaciji sa X DRYER sistemom, dobijaju se nepobedivi rezultati.