Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Antistatic barovi se koriste za uklanjanje naelektrisanja u high-speed aplikacijama. Ne stvaraju elektro šokove i mogu se lako instalirati na bilo kojoj lokaciji. Posebno su dizajnirani za procese gde je neophodno precizno merenje.


Barovima nisu potrebne dodatne kalibracije i podešavanja kako bi efikasno uklanjale elektricitet tokom samog proizvodnog procesa.


U kombinaciji sa napajanjima GA75A efikasno otklanjanju elektricitet sa površina na kojima se tokom proizvodnog procesa sam generiše. Barovi se mogu poručiti u dužinama do 4000mm prema potrebi kupca. Sa jednim napajanjem može se povezati nekoliko barova.
Antistatic jonizator bar dizajniran je tako da neutrališe negativne posledice naelektrisanja prilikom procesa. Ovaj antistatic jonizator bar vrši odvajanje molekula vazduha pozitivnim in negativnim jonima pri čemu sprečava lepljenje proizvoda jednih za druge ili za mašinu. Ne zahteva prethodnu kalibraciju, jednostavan je za korišćenje, bezbedan za rad, otporan na visoki napon i dugotrajan.