Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Jedinice za kontrolu temperature Thermo-6 su standardno opremljene Ethernet interfejsom i komuniciraju preko OPC UA sa mašinom za brizganje ili naprednijim sistemima. U kombinaciji sa interfejs serverom Gate-6 otvaraju se potpuno nove mogućnosti za korisnika. Android aplikacija „e-cockpit“ šalje podatke analize pritiskom na dugme ili dozvoljava daljinski pristup jedinici od strane HB-Therm stručnjaka. Dodatne mogućnosti su daljinsko upravljanje jedinicom i omogućavanje pristupa bilo kojoj spoljnoj osobi. Naravno, pridržavali smo se najviših bezbednosnih standarda prilikom razvoja naših digitalnih rešenja.


Prednosti

 - Gate-6 i „e-cockpit” su konkretan odgovor na današnje potrebe i buduće izazove u digitalizaciji tehnologije kontrole temperature.

 - Radite još efikasnije i bezbednije sa „e-cockpit“ na svom mobilnom uređaju

 - Jasna i informativna kompilacija svih važnih podataka i dokumenata povezanih Gate-6 i Thermo-6 jedinica za kontrolu temperature 

 - Najviši bezbednosni standardi garantuju sigurnost i zaštitu podataka. Daljinski pristup ili otpremanje podataka analize se pokreće tek nakon izričitog odobrenja korisnika.

 - Slanje podataka analize, daljinsko upravljanje jedinicama za kontrolu temperature ili daljinski pristup ako je potrebno – u bilo kom trenutku pritiskom na dugme.