Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

KruiseKontrol – Automatska kontrola brzine u sistemima za transport materijala . KruiseKontrol kontroliše svaki material u procesu i garantuje konstantnu maksimalnu brzinu protoka svakog materijala i optimizovane uslove prenosa bez habanja i stvaranja prašine.