Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

AC/DC distributer visokog napona dizajniran je da omogući lakše povezivanje kod visokonaponskih aplikacija korišćenjem jedne linije tako da se mogu povezati različiti elementi. Neki od tipova razdelnika imaju ograničenja u otporu struje.


Razdelnici naelektrisanja mogu biti kao 1x1, 1x2 i 1x4 sa ili bez zaštitnih otpornika.


Na mestima gde postoji elektrostatički punjač, smanjen je rizik od elektrošokova koji mogu nastati. U IML aplikacijama koriste se razdelnici sa zaštitinim otpornicima. Na svim razdelnicima se nalaze konektori tako da je montaža i demontaža jednostavna.

Razdelnici bez otpornika mogu biti u sledećim kombinacijama:

- 1 ulaz – 1 izlaz

- 1 ulaz – 2 izlaza

- 1 ulaz – 4 izlaza


Razdelnici sa otpornicima mogu biti u sledećim kombinacijama:

- 1 ulaz – 1 izlaz – 20 mohm - 40 mohm – 80 mohm

- 1 ulaz – 2 izlaza – 20 mohm - 40 mohm - 80 mohm

- 1 ulaz – 4 izlaza – 20 mohm - 40 mohm – 80 mohm