Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Osim što smanjuju protok, nečistoće dovode do degradacije u prenosu toplote, a samim tim i do pogoršanja performansi. Clean-5 uklanja koroziju i kamenac u alatu, jedinicama za kontrolu temperature i crevima i pruža produženu zaštitu u skladištenju. Nudi lak i ekološki rad, jedina obaveza za korisnika je da doda odgovarajuće količine agensa, a zatim Clean-5 automatski nastavlja svoj rad.


Prednosti:

 - Duži radni vek

 - Jednostavna upotreba

 - Čisti, intezivno ispira i neutrališe

 - Bezbedan, pouzdan i ne zahteva održavanje

 - Koristi samo nekoliko agenasa

 - Neutrališe tečnost pre pražnjenja


Uređaj za čišćenje Clean-5


Katalog Clean-5