Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

PANEL-5


Upravljački modul Panel-5 je univerzalni daljinski upravljač za jedinice za kontrolu temperature Thermo-5, merače protoka Flow-5 i Vario-5. Rad i kontrola su identični kao kod pojedinačnih jedinica. Omogućava simultanu promenu vrednosti za sve jedinice i prebacivanje između pojedinačnih ili preglednih prikaza. Uvek komunicira preko interfejsa HB. Dostupni su opcioni interfejsi za povezivanje sa kontrolama mašineCHECKING FACILITY - UREDJAJ UA PROVERU STANJA TEMPERATURNOG KONTROLERA


Sigurnost i dosledan kvalitet u bilo kom proizvodnom procesu zahtevaju dokumentovano održavanje sve opreme koja se odnosi na kvalitet. Ovo je takođe jedan od zahteva sistema menadžmenta kvalitetom. Jedinica za kontrolu temperature čuva vrednosti dobijene pomoću uređaja za proveru. Za analizu i generisanje sertifikata mogu se preneti preko USB fleš diska na računar i dalje obraditi softverom VIP.NOSAČI I RAMOVI SA CENTRALNIM DOVODOM VODE


Ram na točkovima za 2 do 16 jedinica za kontrolu temperature Thermo-5, veličina kućišta 1 (ostale veličine na zahtev)

Distribucija vode za ulaz i izlaz rashladne vode (CV), uključujući spojnice za brzo otpuštanje DN13

Distribucija vode za odvojeni ulaz i izlaz vode sistema (SV), uključujući spojnice za brzo otpuštanje DN9 (opciono)

Centralni dovod i izlaz vode sa zapornim ventilima i ulaznim filterom

Osnovna ploča na svakom nivou sa utorima za pozicioniranje jedinica

Dodatni prostor predviđen za merač protoka Flow-5 (model: priključak za jedinicu)