Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Proizvodnja je posvećena specijalnim toplim blokovima, sa dvokomponentnim materijalima, sekvencijalnim ubrizgavanjem, sa pneumatskim ili hidrauličnim ventilima, što omogućava Thermoplay-u da ispuni sve zahteve kupaca, koji se primenjuju u auto industriji, ambalaži, medicini, elektronici, mikro mehanici, proizvodnji igračaka.

Tolerancija i debljina toplog bloka su ključni faktori koji garantuju optimalan spoj sa diznama i imaju perfektno zaptivanje.


Iskustvo dugo preko 30 godina u sektoru brizganja i proizvodnji dovelo je do optimizacije linije proizvodnje sa značajnim smanjenjem troškova i rokova isporuke.

Materijal korišćen u konstrukciji toplog bloka je čelik vrhunskog kvaliteta pogodan za operacije na visokim temperaturama.


Putevi protoka imaju istu dužinu i kanali prave prirodni balans, dok rasporedjeni pritisak punjenja u komorama omogućava brizganje identičnih delova.

Posebna struktura toplog bloka omogućava da dizne budu upakovane na niskim temperaturama kako bi se izbeglo kretanje van ose dok se ne postigne temperatura procesa.

Na zahtev kupaca Thermoplay može ponuditi specijalne tople kanale sa sledećim karakteristikama:


 - Topli kanali unutar prepreka toplog bloka (na pola toplo), koji se direktno montiraju u gotove alate

 - Tople kanale sa električnim i hidrauličnim ožičenjem koji se mogu direktno sklopiti ualatne konstrukcije, bez naknadnog ožičenja

 - Posebni topli blokovi, uključujući dizne i pribor (npr. Kućište sonde), ne sastavljeni i bez ožičenjaUkoliko kupac ima posebne zahteve kompanija Thermoplay radi MoldFlow analizu koja uključuje preciznu analizu materijala koji se koristi u brizganju, veličinu i težinu komada koji mašina brizga kao i očekivani ciklus bruzganja. Koristeći savremeni software i 3D simulaciju osigurava se perfektno i ravnomerno punjenje svih gnezda.