Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

ELIOS – Moćna, brza i precizna mašina za brizganje plastike


Svojom inovativnom tehnologijom ELIOS postavlja standarde u kvalitetu brizganja. Rezultati su više nego fascinantni: do 750 tona sile zatvaranja suvi ciklus je 1,9 sekundi (ELIOS 7500 prema EUROMAP). Ako na to dodamo do sada već dokazanu preciznost, pouzdanost i jednostavno upravljanje Netstal mašinama, dobićemo visoko kvalitetan sistem i najbolje rešenje za svaku aplikaciju.Jedinica za zatvaranje


- inovativna tehnologija dvostrukog pogona jedinice za zatvaranje

- jedinica zatvaranja kod ELIOS serije zasnovana je na 5 tački sistema sa   polugom (makazama) koju je projektovao Netstal koja omogućava velike   brzine kretanja i minimalnu potrošnju energije. Shodno činjenici da je   zadržana kombinacija električnih i hidrauličnih komponeneti, ova serija   mašina zadržala je svoj hibridni pogon. 

- Specijalna konstrukcija unutrašnjeg dela cilindra za zatvaranje omogućava   uštedu u prostoru jedinice za zatvaranje.

- pokretna ploča alata je vođena je čvrstim linearnim vođicama po kojima je   olakšano kretanje

- podešavanje visine alata uz potpornu pločuHibridna jedinica za brizganje visokih performansi 


- izuzetno visoke performance brizganja pogodne posebno za tankozidne proizvode

- što se tiče dinamike i brzine brizganja ELIOS serija je daleko ispred ostalih    mašina na tržištu

- inovativna i moćna tehnologija dvostrukih ventila

- Hibridni pogon brizganja obezbedjuje moćne performanse, dok upotreba    servo motora na pojedinim osama obezbedjuje nisku potrošnju energije.

-   Energetska efikasnost je jedan od ključnih faktora obzirom na sve veće

cene električne energije. Putem pametne kombinacije različitih pogonskih   tehnologija, pogonske jedinice postižu optimalne vrednosti efikasnosti.

ELIOS serija poseduje servo motor sa promenljivom brzinom rotacije,

koncept dvostruke pumpe (konstantna i varijabilna), potpuno zatvoren tank za ulje. Axos upravljačka kontrola


Upravljanje mašinom obavlja se putem aXos upravljačke jedinice koja omogućava korisniku da sam kreira proces proizvodnje na način na koji je proizvodnja prilagodljiva, ekonomična i isplativa.

U pogledu fleksibilnosti, jednostavnosti i sigurnosti, aXos kontrola postavlja sasvim nove standarde u industriji brizganja plastike.

Prednost ove kontrole je u tome što operater tokom kontinuiranog procesa proizvodnje u svakom trenutku može videti na monitoru u realnom vremenu koje zadate komande je mašina izvršila u tom trenutku, koje pojedinačne komande tek treba da budu izvršene. Na osnovu ovih informacija korisnik može vrlo lako optimizovati proces proizvodnje, vreme ciklusa i potrošnju energije.

Univerzalna dodatna oprema (kao što su pneumatski ventili, hidraulični ventili, praćenje protoka) može biti korišćena direktno na mašini za kreiranje komande kao što je aktiviranje kernova ili integracija perirefne opreme kao što je transportna traka. Ove nove komande mogu se koristiti u procesu proizvodnje i njima se može upravljati pomoću operativnog panela.

Kombinacija ravnog ekrana i membrana tastature je proizvod patentiran od strane kompanije Netstal Maschinen. Ekran omogućava fleksibilnu upotrebu tastera istovremeno dozvoljavajući korišćenje dodatih korisnih informacija kao što su: krajnji položaj (1) , trenutni položaj (2), ili trenutno aktivni pokret ose (3). Tasteri sa povratnim informacijama su od suštinskog značaja za udoban i bezbedan rad sa mašinom.
Prednosti za kupca: 


- širok izbor sile zatvaranja 

- brz ciklus 

- optimalna energetska efikasnost

- stabilnost i pouzdanost

- visoka preciznost

- aXos upravljačka jedinica