Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

U saradnji sa našim ino partnerom kompanijom Moretto možemo Vam ponuditi kompletan projekat centralnog sistema koji će ispuniti sve zahteve proizvodnje od skladištenja, transporta granulata, sušenja, doziranja, mlevenja, temperiranja. Glavni oslonac Moretto centralnih sistema čine EXA sistem za transport materijala, ONE WIRE server 3 i 6 kojima možete na vrlo jednostavan način upravljati svim aspektima centralnog sistema.


EXA sistem  za transport materijala predstavlja trofazni sistem koji omogućava upravljanje sa do 6 usisivača. Ovaj sistem je posebno dizajniran za sistem doziranja koji ima do 6 komponenti uključujući gravimetrijsko i volumetrijsko doziranje, sistem sušenja do 6 sušara.
ONE WIRE 3 server – Odlikuje ga jednostavna instalacija i mogućnost lakog proširenja . Jedan server može da upravlja sa do 80 klijenata i svaki uređaj može biti programiran i može se pratiti njegov rad sa bilo koje tačke na server koristeći prenosivu kontrolu Master 300 . DUAL ZONE funkcija omogućava upravljanje sa dve vakumske jedinice povezane na istu stanicu.

One Wire server funkcionišu po First In – First Out logici.

ONE WIRE 6 server – jedini automatski server na tržištu koji automatski vrši obradu podataka iz prijemnika materijala bez potrebe za bilo kakvim manuelnim podešavanjima. Odlikuje ga kompletna efikasnost sistema za transport materijala, automatsko upravljanje sistemom zasnovano na informacijama kao što su: potrošnja materijala i rastojanje usisivača do servera. Jedan server može upravljati sa do 80 jedinica.