Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Nudimo širok spektar dodataka za silose koji omogućavaju dizajniranje projekata prema Vašim potrebama.

• Cevi

• Veze

• Izlazi

• Prirubnice

• Cikoni

• Ulazi

• Vratanca

• Slide gate

• Krivine

• Merdevine, staza i zaštitna ograda

• Kontrola

• Kablovi

• Merne ćelije

• Kontrola nivoa

• Uređaji za vibraciju

• Prelazi

• Poklopci

• Zaptivke

• Preklopnici sa motorom i prekidačem

• Filterske vreće