Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

FC serija ciklon filtera je veoma efikasno rešenje za problem filtracije materijala u sistemima prenosa granulata. Koristeci efekat ciklona, sve čestice prašine su centrifugom izdvojene iz materijala što produžava radni vek za dva mikro kapacitivna celulozna filtera. By-pass ventil, automatski filter, cišćenje sistemom implozije i skladišni kontejner za izdvojenu prašinu čine glavne odlike ovih uredaja. FC serija je dostupna u šest velicina uredaja za sve aplikacije. Prenos velikih količina plastičnih materijala ili regranulata sa visokim procentom prašine zahteva veoma efikasan sistem filtriranja.