Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

RC serija - Kućište od nerđajuceg čelika, spiralni (scroll) kompresori, aksijalni ventilatori i izmenjivači toplote od ploča nerđajuceg čelika su glavne odlike Moretto Mini čilera. Ove mašine su napravljene da traju i da obezbede visok koeficijent učinka (C.O.P.) of 6.0. 


• Kućište od nerđajućeg čelika

• Automatsko dopunjavanje

• Recirkulaciona pumpa

• Izolovani skladišni tank

RC Combi Uni


- Combi čileri su opremljeni hidrauličnim krugom zajedno sa pumpom i izolovanim akumulacionim tankom. Combi serija je opremljena tankom velikog kapaciteta koji omogućuje smanjenje vremena rada kompresora u toku jednog časa. Tečnost se puni automatski, a kod svih modela se glikol puni manuelno. Sa koeficijentom učinka (C.O.P.) od 6.0, ova serija čilera se sastoji od modela u 14 veličina sa snagom sve do 1.000 kW.


• Kućište od nerđajuceg čelika

• Spiralni (scroll) kompresor

• Izolovani skladišni tank

• Centrifugalni ventilator


RC COMBI MULTI - Modularan dizajn znači da se nekoliko mašina može kombinovati, čak i u različitom vremenu. Dovoljno je instalirati dodatni kontrolni instrument da bi se dozvolilo programiranje jedinstvene temperature za oba kruga, dok originalni instrumenti ostaju aktivni da bi prikazali moguće indikacije alarma pojedinačnih krugova. 


• Kućište od nerđajućeg čelika

• Automatsko dopunjavanje

• Recirkulaciona pumpa

• Izolovani skladišni tank
RCV Variant - Serija cilera Variant je posebno konstruisana za najvece zahteve. Modeli ove serije su opremljeni vijcanim kompresorima varijabilne snage i mogu obezbediti kapacitet hladenja za sve potrebe. Centrifugalni ventilatori su standardni deo ove serije, a kao dodatnu opciju je moguce instalirati uredaj za dodatnu uštedu energije.


• Vijcani kompresor

• Skladišni tank

• Automatska varijacija snage