Oprema i mašine za brizganje plastike

 • +381 32 722 070

 • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

 1. Nenel Group doo je ambiciozna kompanija sa višegodišnjim iskustvom, specijalizovana za zastupanje vodecih svetskih kompanija u oblasti brizganja plastike. Nenel Group doo osnovan je 2006. godine sa sedištem u Gornjem Milanovcu.

Osnovna delatnost je zastupanje nekoliko svetski priznatih kompanija iz oblasti prerade plastičnih masa, kao i obezbeđenje kompletnog rešenja za svaku proizvodnju po sistemu “ključ u ruke”.

Nenel Group doo zastupa sledeće kompanije:
•  Netstal Maschinen AG (Švajcarska) – mašine za brizganje plastike
•  Moretto Spa (Italija) – prateća oprema za mašine za brizganje plastike
•  Industrial Frigo Srl (Italija) – rashladni sistemi, čileri, termoregulatori
•  Thermoplay Spa (Italija) – dizne i topli blokovi
•  Puls Electronic (Turska) – oprema za generisanje i eliminisanje statičkog elektriciteta
•  BM Silo Aps (Danska) - oprema za skladištenje materijala
 • •  HB-Therm AG (Švajcarska) - temperaturni kontroleri

Cilj nam je da postanemo lideri i jedna od najuspešnijih firmi u našoj delatnosti na ovoj teritoriji. Zajedno sa nasim stručnim timom vodimo brigu o našim cenjenim kupcima – uvoz i isporuka mašina i opreme, održavanje, planiranje kompletnog proizvodnog procesa. Naše usluge i tehnička podrška su Vam uvek na raspologanju i spremni smo da Vam uvek izadjemo u susret.

Servisna služba

• Nenel Group doo servisnu službu čine tehničari, obučeni za rad u matičnim kompanijama koje zastupamo koji su na raspolaganju kupcima 24/7 časa u toku godine.
• Posedujemo kompletno opremljenu radionicu i sav neophodan alat za održavanje kako bismo izašli u susret svim zahtevima.
• Pružamo usluge montaže, puštanja u rad mašina, obuke zaposlenih nakon puštanja u rad na lokaciji kupca, održavanje kompletnog procesa proizvodnje.
• Kod nas možete poručiti rezervne delove za mašine za brizganje kao i rezervne delove za svu opremu za preradu plastičnih masa.
• Naša servisna služba u saradnji sa servisnom službom kompanija koje zastupamo, vrši retrofit mašina za brizganje plastike, čilera i ostale prateće opreme.

Polovne mašine

Posedujemo lager polovnih mašina za brizganje plastike i opreme Sve polovne mašine i kompletna oprema su pregledane i osposobljene za rad u proizvodnji. Vaše je samo da uputite zahtev a naš zadatak je da pronađemo ono što Vam je potrebno, isporučimo i pustimo u rad na Vašoj lokaciji.

Politika kvaliteta

Osnovna delatnost Nenel Group doo je pružanje usluga veleprodaje (uvoza-izvoza), zastupanja i distribucije, montaža i servisiranje proizvodne opreme u oblasti prerade plastičnih masa. Kvalitet je ključni razlog postizanja i održavanja visokog nivoa poverenja korisnika u brendove koje zastupamo i našu kompaniju i predstavlja platformu za postizanje ciljeva. To poverenje se temelji na kvalitetu i ugledu, kao i na visokim standardima koji su se godinama stvarali.

Kvalitetno poslovanje, još od osnivanja 2006 godine predstavlja osnovnu strategiju preduzeća Nenel Group doo koje je svoj jasan lik dobilo uvođenjem Sistema menadžmenta kvaliteta (QMS) prema zahtevima standarda 9001:2015.

Politika kvaliteta Nenel Grouo doo je zasnovana na savremenim tržišno orijentisanim principima:

 1. •  utvrđivanje i kontrola svih rizika u vezi sa procesima i proizvodima od zahteva do transporta i zahtevima aktivnosti posle isporuke
 2. •  stalno preispitivanje i pridržavanje zahteva standarda i poboljšavanje njegove efektivnosti i efikasnosti radi neprestanog napretka        organizacije
 3. •  pouzdano i dosledno ispunjenje svih zahteva i usluga
 4. •  kontinuirano poboljšanje procesa, uz stalno ulaganje u marketing i modernizaciju tehnologije
 5. •  praćenje savremenih tehnoloških trendova u cilju zadovoljenja potreba korisnika
 6. •  razvoj dugoročnih partnerskih odnosa sa kupcima, korisnicima i dobavljačima
 7. •  stalno usavršavanje i obrazovanje svih zaposlenih, edukaciju drugih koji rade za račun kompanije, uključujući savetovanje kupaca i         korisnika
 8. •  razvijamo kulturu timskog rada
 9. •  ispunjenje zahteva zakona i propisa primenljivih na proizvode, životnu sredinu i druge segmente poslovanja
 10. •  obezbeđivanje interne i eksterne komunikacije sa zaposlenima i svim zainteresovanim stranama
 11. •  optimizaciju troškova poslovanja i
 12. •  zaposlenima sigurnost i bezbednost na radu i rast standarda


 13.                         


 14. Ovde možete preuzeti dokument POLITIKA KVALITETA