Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Čileri sa vazdušnim hladjenjem


GR1A serija se proizvodi u dve različite verzije: sa ugradjenim tankom (C) i sa eksternim rezervoarom (V). Ovi čileri su dostupni u modularnoj verziji dozvoljavajući kasnije dodavanje različitih rashladnih jedinica sa sličnim ili različitim kapacitetom hladjenja. Posebno je pogodna za hladjenje mašina za plastiku, gumu, keramičke prese i druge industrijske procese.
Karakteristike:


1. Ekološki gas R407C

2. Kapacitet: 25-1500 kW

3. Scroll kompresor

4. Cevasti izmenjivač

6. Gasni, solenoidni i ekspanzioni ventili

7. Aksijalni ventilator a prema zahtevu kupca i centrifugalni


GR2A serija proizvodi se sa ugradjenim atmosferskim tankom. Ova serija čilera takodje koristi ekološki gas R407C. Kapacitet hladjenja je od 2,2-160 kW. GR2A serija čilera poseduje instrumente sa mikroprocesorima kao i kontrolu brzine ventilatora.

Karakteristike:

1. Visoko efikasan pločasti izmenjivač

2. Scroll kompresor

3. Sigurnosni prekidač za regulisanje pritiska gasa i vode


GRA serija čilera je dostupna u dve verzije: sa ugradjenim tankom (C) i sa eksternim rezervoarom (V). Rashladna snaga GRA serije čilera kreće se u rasponu od 19,8-832 kW.Karakteristike: 


1. R407C ekološki gas

2. Scroll kompresor

3. Cevasti izmenjivač

4. Amortizeri koji ublažavaju vibracije nastale radom kompresora

5. Kontrol panel sa IP55 zaštitom sa mikroprocesorom za podešavanje i prikaz radne temperature


GBA i GB1A serije čilera sa vazdušnim hladjenjem za razliku od ostalih serija koriste R404A gas. Ove serije čilera uglavnom se koriste u uslovima jako niskih temperatura tj. na temperaturama ispod 40°C. Kapacitet rashladne snage GBA serije je od 20 do 750 kW a serije GB1A 31-152 kW.GFA i IFGA serije čilera sa vazdušnim hladjenjem koriste se u uslovima u kojima su jako visoke temperature. Naime, ove dve serije čilera se koriste kada je temperatura ambijenta iznad 52°C. Za razliku od prethodno navedenih serija, GFA i IFGA serije čilera koriste R134A gas. Kapacitet rashladne snage kod GFA serije kreće se u rasponu od 8,4-966 kW. Kod serije IFGA kapacitet rashladne snage je od 228-1.120 kW.  Čileri sa vodenim hladjenjem


GRW seriju čilera sa vodenim hladjenjem odlikuje modularnost pa ih možemo pronaći u dve verzije: sa ugradjenim tankom (C) i sa spoljašnjim rezervoarom (V). Kapacitet rashladne snage ove serije čilera je od 13-144 kW. Najpogodnija je za hladjenje alata kod mašina za brizganje plastike. 


Karakteristike:


1. R407C ekološki gas

2. Prekidač za kontrolu protoka vode

3. Sigurnosni prekidači za regulisanje pritiska

4. Solenoidni i ekspanzioni ventili


GTW serija pogodna je za hladjenje industrijskih procesa kod kojih je zahtevana temperatura od -5°C do +90°C. Kombinacija ove serije čilera i termoregulatora sa mogućnošću jedne ili dve zone (tzv. DUPLEX) koristi se u specifičnim aplikacijama gde je potrebno temperirati proizvodni proces sa dve različite temperature. Kapacitet rashladne snage ove serije čilera sa vodenim hladjenjem kreće se u rasponu od 7,2 do 51 kW.Karakteristike jedinice za hladjenje:


1. R407C ekološki gas

2. Pločasti izmenjivač

3. Mikroprocesor baziran na elektronskim instrumentima koji služe za podešavanje i prikaz radne temperature


Karakteristike jedinice za grejanje: 


1. Centrifugalna elektro pumpa

2. Grejači sa ojačanom kontrolom što za posledicu ima bolju efikasnost,stabilnost, manji nivo buke

3. Kontrol panel sa mikroprocesorskim instrumentima za kontrolu teperature.