Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Hibridne mašine se uglavnom koriste za fleksibilne i ekonomične prerade abrazivnih PUR konponenti. Hibridne mašine mogu komponente sa filerima isporučivati u kontinuitetu i sa prekidima.


Hibridne mašine su predvidjene za PUR komponente koje sadrže abrazivne filere poput staklenih vlakana i wollastonite. Komponente bez filera su merene sa konvencionalnim pumpama, obično sa aksijalnim klipnim pumpama.




Tehnologija


Postoje dva različita modela hibridnih mašina. Gde se koristi jedan klipni sistem za merenje, komponenti. Hibridne mašine mogu komponentne sa filerima isporučivati u kontinuitetu i sa prekidima. Komponente sa filerima rade sa prekidima. Tečenje u kontinuitetu komponenti sa filerima moguće je sa dva dva klipna sistema. Rad u tandemu nudi prednosti pupmi za merenje zajedno sa klipnim pumpama.


Prednost za kupce


• Hibridne mašine omogućavaju fleksibilan i jeftinu preradu abrazivnih PUR komponenti.

• Tehnološki i ekonomski optimum rada mašine je zasnovan na osnovu hibridne tehnologije.


Hybrid Tandem


Precizan, pouzdan i ekonomičan u radu, Hyibrid Tandem je pogodan za obradu standardnih ISO I POLY koji sadrže PE. Zahvaljujući modularnom dizajnu i fleksibilnosti može se prilagoditi specifičnim zahtevima kupaca.



Glavne karakteristike


• Doziranje POLY sa dva električna klipa

• Kompaktna Siemens S7 kontrola sa PUC08

• Dokazana upotreba u PU sistemima sa abrazivnim punjenjem kao što su barijum sulfat, kalcijum karbonat, staklena vlakna.

• Pogodna za merenje PU komponenti visokog viskoziteta ili visokog opterećenja gasa