Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Multiinject (višekomponentno brizganje) otvara nove horizonte u proizvodnji brizganih delova. Sa multinjectom KraussMaffei pokriva čitav spektar višestrukog brizganja.Multiinject otvara veliki broj opcija za brizganje: livenje pokretnim delovima,sendvič ili slojeviti delovi,u montaži kalupa ili kompoziciji brizganja. U suštini se radi o dva ili više polimera koji treba da formiraju multifunkcionalni ili višebojni deo u jednoj operaciji brizganja.Multiinject omogućava da se postignu atraktivne ili funkcionalne kombinacije boja i poboljšaju osobine materijala.


Veliki broj tehnologija za brizganje se može koristiti uključujući podelu slojeva,indeksiranje ploče, prenos i okretanje kalupa.

Tehnologija


KraussMaffei nudi niz visokih performansi za mašine sa Multiinject procesom. Visoko modularni inženjering na svim mašinama omogućava im da budu konfigurisane za mnoge specifične aplikacije,za brzo pokretanje različitih kalupa i procesa. Vertikalno brizganje, piggybag dizajn, L ubrizgavanje na neoperativnoj strani su samo neke od opcija. Sve mašine karakteriše odlična pristupnost (za brzo menjanje kalupa), servo pogon za okretanje (za veliku preciznost i smanjenje vremena ciklusa) i fleksibilni rotacioni priključci za podršku operaterima. KraussMaffei takodje obezbedjuje dodatnu opremu preporučenu za različite aplikacije kao sto su povratne ploče,pogonske ploče ,sendvič dizne, specijalni softverski programi, specijalni vodeni programi i uslovi čiste sobe.


Prednosti za kupca


• Multinject nudi veliku slobodu u dizajniranju sa poboljšanim funkcijama delova i visok kvalitet proizvoda. Prilagodjavanje kombinacija materijala je moguće kao i funkcionalno pevezivanje.

• Multinject smanjuje proizvodne troškove.

• Podešavanje mašine je kraće,pad stope škarta i jednostavno održavanje.

• Multinject otvara nove horizonte u brizganju.Visoka modularnost znači da mašine mogu da se konfigurišu za širok spektar aplikacija.

• Multinject povećava produktivnost sa novim inovativnim tehničkim rešenjima,kao što su KraussMaffei i SpinForm procesi.

• Multinject omogućava kombinacije termoplastičnih elastomera (LSR) Integrisani LSR pečati za ubrizgavanje u kalup mogu da se koriste u mnogo širem opsegu termičkih i hemijskih uslova i otvaranje novih aplikacija uz istovremeno smanjenje proizvodnih troškova.