Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

LRX i LRX-S serija linearnih robota od Krauss Maffei je odličan izbor za standardne procese - smanjenje cene koštanja i podizanje kvaliteta proizvoda. Integrisani u kontrolu mašine ili nezavisni roboti, spremni za kompleksne zadatke automatizacije zajedno sa mašinama za brizganje plastike.


Koncept


Odličan odnos cene i performansi za automatizacione procese: KraussMaffei ima pravi robot za svaku veličinu mašine i njen krajnji proizvod. Sedam veličina linearnih robota su prilagodjene skoro svim mašinama za brizganje od 35 do 5400 kN. LRX serija robota je visoko modularna i veoma laka za rad sa visoko tehničkim standardima.The LRX seriju robota možete prilagoditi za tri različite zone prijema gotovog proizvoda: robot montiran na mašinu sa zonom prijema komada uzdužno u odnosu na osu mašine, sa prijemom komada sa strane operatera ili kontra strana od operatera.Verzija koja se prostire uzdužno u odnosu na mašinu, smanjuje prostor koji zauzima robot i mašina do 3 m², sa pratećom uštedom u ceni koštanja.

Tehnologija 


Mehaničke operacije

LRX roboti su veoma dinamični, brzi i efikasni. Visoko precizni prenosi garantuju dug životni vek. Sve tri ose su opremljene servo motorima sa visokim ubrzanjem i kratkim ciklusima. Apsolutan monitoring sistem za sve pozicije je standard za svaki servo motor i uvek možete znati gde se nalazi. LRX roboti postižu ponovljivost do +/- 0,1 mm. Paralelna kretanja za sve ose omogućavaju veoma kratke cikluse preuzimanja komada iz mašine.Kontrolni sistem - Upravljačka jedinica:


Fleksibilnost je jedan od prioriteta. Vi najbolje znate Vaše potrebe, tako da ćemo vam ponuditi najbolji izbor integrisanog ili nezavisnog sistema. Integrisan kontrolni sistem podrazumeva kompletno konfigurisanje kroz Wizard na KraussMaffei MC6 upravljačkom sistemu i kordiniranje sa opcijama mašine preko VARAN bus u realnom vremenu.

Jednostavno upravljanje i brža i jednostavna dijagnoza grešaka i na mašini i na robotu, unapredjuje rad operatera i jednostavnost upravljanja. Ekstremno brza komunikacija podataka štedi vreme i sistemu daje mogućnost snimanja podataka robota i mašine zajedno u jednu celinu.
Prednost za kupce

 

• LRX roboti us pristupačni za operatera. Jednostavni su za učenje, laki za operatera, laki za programiranje - u delovima zahvaljujući identičnom pristupu kontrole mašine i robota. Sa robotima je lako upravljati preko funkcionalnih tastera koristeći ih bilo na kontrolnoj jedinici ili na handheldu.


• Snimanje podataka robota i mašine zajedno omogućava jednostavan i stabilan proces.

• LRX roboti su podešeni da rade u paru sa ostalom perifierijom (pokretnim trakama, hvatačima grana i bezbednosnim vratima)

• LRX robot je brz,  dinamičan i precizan. Omogućava preuzimanje komada oko jedne sekunde sa preciznošću ponovljivosti oko +/- 0.1 mm.

• KraussMaffei je Vaš partner za kompletna rešenja od planiranja,montaže,puštanja u rad i servisiranja