Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Krauss Maffei jednopužni i dvopužni ekstruderi su projektovani po modularnom konceptu sa upravljačkom jedinicom koja kontroliše sve elemente sistema. Velika prednost ovakvog koncepta je mogućnost proizvodnje netipičnih aplikacija kao i brzo prilagođavanje zahtevima tržišta.

Sa ovakvim sistemom možete biti sigurni u visok kvalitet gotovog proizvoda, konstantan kapacitet i veliku uštedu u materijalu.


Karakteristike :


• Mogućnost isporuke kompletnih linija sa pratećim elementima 

• Mogućnost brze izmene prečnika cevi bez promene glave

• Proizvodnja svih vrsta standardnih, višebojnih i korugovanih cevi

• Kontrola svih elemenata sistema preko upravljačke jedinice MC 6

• Proizvodnja cevi prečnika od 5 mm do 2500 mm

• Kapacitet do 1700 kg/h


Jednopužni ekstruderi za PE i PP cevi :


• L/D odnos 36

• prečnik puža: 45 - 150 mm

• kapacitet: 180 - 1700 kg/h


Dvopužni ekstruderi za PE i PP cevi :


• L/D odnos 36

• prečnik puža: 75 - 133 mm

• kapacitet: 210 - 1400 kg/h