Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Mašina za brozganje plastike KraussMaffei KM 50-220 C2

Godina proizvodnje: 1998 - vazdušni ventil na pokretnoj strani - hidraulični kern na pokretnoj ploči - kontrola toplih dizni - 4 zone - signalni interface za EUROMAP 12 - MC3 upravljačka jedinica
Jedinica za zatvaranje alata
50
Sila zatvaranja
500 kN
Sila otvaranja
15 kN
Maks. hod pokretne ploče (podesiv)
350 mm
Min. visina alata
200 mm
Max. razmak između ploča
550 mm
Dimenzija ploča (Š x v)
540 x 540 mm
razmak između vođica
321 x 321 mm
Max. hod izbacivača
100 mm
Sila izbacivača - Napred
22 kN
Sila izbacivača - Nazad
10 kN
Jedinica za brizganje
220
Prečnik puža
35 mm
L/D odnos
20
Specifični pritisak ubrizgavanja
1837 bar
Max. zapremina brizganja
115 cm3
Težina brizganja (PS)
105 gr
Zapreminska brzina ubrizgavanja (PS)
132 cm3/s
Brzina doziranja (PS)
14 g/s
Sila kontakta dizne sa alatom
50 kN
Broj grejnih zona
5
Zapremina tanka za ulje
170 l
Kapacitet pogona varijabilne pumpe
15 kW
Snaga grejača
9 kW
Ukupna instalisana snaga
27 kW
Max. težina alata
400 kg
Težina bez ulja
2,7 t
Dimenzije D x Š x V
3,20 x 1,31 x 1,80 m