Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Mašina za brizganje plastike KraussMaffei KM 200-1200 C2

Godina proizvodnje: 1998
Jedinica za zatvaranje alata
200
Sila zatvaranja
2000 kN
Sila otvaranja
101 kN
Maks. hod pokretne ploče (podesiv)
700 mm
Min. visina alata
350 mm
Max. razmak između ploča
1050 mm
Dimenzija ploča (Š x v)
915 x 915 mm
razmak između vođica
560 x 560 mm
Max. hod izbacivača
200 mm
Sila izbacivača - Napred
58 kN
Sila izbacivača - Nazad
28 kN
Jedinica za brizganje
1200
Prečnik puža
60 mm
L/D odnos
20
Specifični pritisak ubrizgavanja
2000 bar
Max. zapremina brizganja
622 cm3
Težina brizganja (PS)
566 gr
Zapreminska brzina ubrizgavanja (PS)
848 cm3/s
Brzina doziranja (PS)
54 g/s
Sila kontakta dizne sa alatom
82 kN
Broj grejnih zona
5
Kapacitet pogona varijabilne pumpe
45 kW
Snaga grejača
23 kW
Ukupna instalisana snaga
68 kW
Max. težina alata
2535 kg
Težina bez ulja
11 t
Dimenzije D x Š x V
5,69 x 1,9 x 2,24 m