Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Mašina za brizganje plastike Krauss Maffei 80-220 C2

- MC4 kontrola - 3 vazdušna ventila - Interface za robot prema EUROMAP18 na fiksnoj ploči - Hidraulični kernovi na pokretnoj ploči - Signal interface prema EUROMAP12 - Pressure acumulator za simultano kretanje jedinica za brizganje sa povećanim kapacittetom brizganja kao i nezavisno kretanje izbacivača/kernova tokom otvaranja i zatvaranja - Hidraulični kernovi 2-fold na pokretnoj ploči - Menzure 8-fold without magnetic valve - 1 dodatna temperaturna zona za grejač dizne - Centrirni prstenovi unutrašnji prečnik 100 mm
Jedinica za zatvaranje alata
80
Sila zatvaranja
800 kn
Sila otvaranja
50 kn
Maks. hod pokretne ploče (podesiv)
500 mm
Min. visina alata
250 mm
Max. razmak između ploča
750 mm
Dimenzija ploča (Š x v)
610 x 610 mm
razmak između vođica
405 x 405 mm
Max. hod izbacivača
150 mm
Sila izbacivača - Napred
22 kn
Sila izbacivača - Nazad
10 kn
Jedinica za brizganje
220
Prečnik puža
30 mm
L/D odnos
23
Specifični pritisak ubrizgavanja
2500 bar
Max. zapremina brizganja
85 cm3
Težina brizganja (PS)
77 g
Zapreminska brzina ubrizgavanja (PS)
97 cm3/s
Brzina doziranja (PS)
11 g/s
Max. dužina povlačenja jedinice za brizganje
250 mm
Sila kontakta dizne sa alatom
67 kn
Broj grejnih zona
5
Opšti podaci
-
Zapremina tanka za ulje
270 l
Kapacitet pogona varijabilne pumpe
15 kw
Snaga grejača
9 kw
Ukupna instalisana snaga
24 kw
Max. težina alata
860 kg
Težina bez ulja
3400 kg
Dimenzije D x Š x V
3,81 x 1,39 x 1,89 m