Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

SilcoSet mašine se korise za kalupe sa tečnim silikonom,koja sadrži dve tečne komponente. Delovi napravljeni od tečnog silikona se koriste u vazduhoplovstvu,automobilskoj industriji, električnoj, elektronskoj, prehrambenoj industriji kao i u medicinskoj tehnologiji. Tipični proizvodi su prstenovi,medicinska creva i i flašice za bebe. LSR je neobičan materijal koji zahteva specijalnu obradu. Sirovine koje se koriste su ustvari komponente. Reaktivni materijal se ne stvara prilikom samog mešanja u mašini. Reakcija se odvija veoma brzo,na kalup temperaturama većim od 170 stepeni. SilcoSet mašina za brizganje je optimalno prilagodjena za obradu LSR.
Tehnologija


SilcoSet proces se koristi na mašinama za brizganje CX i PX serije.Obe vrste mašina mogu kombinovati kratke vremenske cikluse sa odličnom reproduktivnošću i pouzdanošću. Šneka,cilindar i dizne su konfigurisane tako da odgovaraju specijalnim osobinama LSR-a.


        Veoma brz ciklus zajedno sa reproduktivnošću i pouzdanošću kao karakteristika tehnologije ove mašine čine SilcoSet proces idealnim za ekonomsku proizvodnju tečnog silikona.

        Mašine CX i PX serije zadovoljavaju visoke kriterijume čistoće,i idealne su za proizvodnju u čistim sobama.

        SilcoSet proces pruža visok kvalitet proizvoda i nudi ogroman potencijal za inpvacije i dizajniranje u proizvodnji novih proizvoda.