Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Kao rezultat dugogodišnjeg pažljivog razvoja i testiranja i osluškujući želje i potrebe svojih kupaca, kompanija KraussMaffei je razvila novu, fleksibilniju, precizniju seriju električnih mašina - PX seriju. Ova serija je donela nekoliko radiklanih unapređenja u odnosu na dosadašnje standarde i rešenja. Odlična prilagodljivost PX serije ogleda se kroz dve osnovne karakteristike. Jedinica za brizganje i jedinica za zatvaranje mogu se kombinovati posebno iz širokog spektra varijanti. Standardne PX mašine dolaze sa većim razmakom između vođica i većim pločama.


Odlika ove serije je u tome što je moguće izabrati mašinu sa većim razmakom između vođica i većim pločama kao standardu mašinu. Na primer, mašina sa većim razmakom između vođica ujedno ima i povećanu maksimalnu težinu alata. PX mašina uspešno može odgovoriti zahtevima svih tipova proizvodnje, kroz širok spektar različitih tipova šneka.


Karakteristike: 


- Električna mašina za brizganje

- Sila zatvaranja 500-2000 KN

- Visoka modularnost zahvaljujući principu kombinovanja jedinice za brizganje i zatvaranje

- MC6 upravljačka jedinica

- Integrisana servo hidraulika

- Maksimalan slobodan prostor

- APC

- Opciono povećanje brzine brizganja u zavisnosti od zahteva kupca
Efikasnost:  


- Efikasan i visoko dinamičan sistem makaza sa pet tačaka u kombinaciji sa servo drive tehnologijom omogućava visoku produktivnost uz veoma male troškove i velike uštede.  

- PX serija odlikuje se visokom ekonomičnošću čime se potiže veća ukupna efikasnost i izuzetno mala potrošnja energije u svim uslovima proizvodnje. Potrošnja energije smanjena je za 50% a u odnosu na slične električne mašine za brizganje koje se nalaze na tržištu. Ekonomičnost se ogleda u smanjenoj potrošnji vode za čak 70 % I povećanoj brzini ciklusa

- Zahvaljujući BluePower Vario Drive konceptu značajna je ušteda energije Novi koncept motora je energetski optimizovan i zahteva 10% manje električne energije nego ranije zahvaljujući "pametnom" upravljanju akumulatorom.

- Naravno kao i do sada svi procesi su kontrolisani pomoću MC6 upravljačke kontrole koja na vrlo jednostavan način omogućava korisniku samostalno kreiranje procesa i optimizacija u radu.

Zaključak je da je PX serija mašina odgovor na sve vaše zahteve za većom fleksibilnošču i uštedama u proizvodnji


Oblast primene:


- Farmaceutska industrija

- Elektronska industrija

- Automobilska industrija