Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

PolySet tehnologija zasniva se na obradi ojačanog poliestera i vinil estarskih jedinjenja i kao rezultat ima proizvodnju tehničkih komada vrhunskog kvaliteta. Osnovne odlike ovog tehnološkog procesa su: precizna kontrola temperature u cilindru pri čemu dolazi do sprečavanja preuranjene reakcije, minimalna potrošnja materijala, nepovratni ventil za poboljšanu stabilnost i pouzdanost, optimizovana geometrija šneke za preradu vlakana. PolySet tehnologija kompatibilna je sa CX serijom mašina sa jedinicom za zatvaranje u opsegu od 350-6500 kN.Prednosti za kupca:


• kraći ciklus zahvaljujući hladnom ulivanju

• manja potrošnja materijala

• minimalni troškovi održavanja

• primena u auto i elektronskoj industriji