Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Krauss Maffei industijski roboti su brzi, čvrsti i prilagodljivi.Oni se koriste za automatizaciju i brzo uzimanje komada iz kalupa, procese skraćivanja i montaže, kao i poboljšanje procesa proizvodnje.Velika fleksibilnost  njihovih 6 osa ih čini idealnim za poslove koji su suviše složeni za linearne robote. Krauss Maffei isporučuje inteligentna rešenja zasnovana na standardnim robotima, uključujući efikasno korišćenje vremenski praznih hodova u samom procesu proizvodnje, čineći je efikasnijom.
Tehnologija  


Industrijski roboti su dizajnirani da rade tokom dugog vremena u izazovnim uslovima proizvodnje u industrijskom okruženju.Kada se koriste u industriji prerade plastike nikada ne dolaze u situaciju preopterećenja težinom komada i zbog toga imaju veoma visok stepen učinka tokom dugotrajne upotrebe. Visoko dinamični servo motori,precizan prenos brzina i inteligentni kontroleri obezbedjuju ponavljanje uz veliku preciznost.Sa zaštićenim, ugrađenim mehaničkim i električnim sistemima IR roboti ne zahtevaju mnogo održavanja čak ni u zaprljanim sredinama i imaju veoma duge servisne intervale. 
Industrijski roboti pri operacijama isporučuju snagu ili osećaj - bilo da je komad veliki i težak ili delikatan i lagan. Čak i potpuno produžena, ruka robota zadržava svoju krutost i sposobnost da manipuliše komadima pri velikim brzinama. Mogućnost programiranja, osećajnost i preciznosti robota znači da IR roboti mogu isporučivati veći i ujednačeniji kvalitet proizvoda. 

Sekvenca veoma zahtevnog vadjenja komada iz kalupa može biti izvršena korišćenjem najjednostavnijih hvataljki. Promene u proizvodnom procesu ili prelazak na druge tehnologije nisu problem sve dok ne dodjemo do krajnjih granica dometa ili opterećenja robota teretom. 


Rad i kontrola – VisuX user interface

 

Postoji pogrešno mišljenje da rad sa industrijskim robotima mora biti kompleksan i težak.Ne i sa našim inteligentnim operativnim sistemom i konceptom kontrole.Radnici kontrolišu sistem direktno na kontrolnom panelu na robotu ili preko kontrolnog panela mašine za brizganje. Osoba odgovorna za postavljanje sistema koristi ručnu daljinsku kontrolu sa istovetnim a pojednostavljenim VisuX korisničkim interfejsom. Ovaj interfejs obezbedjuje sve funkcije koje su potrebne da bi se promenio proizvod, optimizovao program ili vršila dijagnostika.Prednosti za kupca: 


• Saradjujete samo sa jednim partnerom za kompletan kompleksan sistem - mi preuzimamo kompletno planiranje projektnih detalja. 

• Dobijate sistem koji je lak za upravljanje,uprkos kompleksnom proizvodnom procesu.Samo vašim programerima je potrebna posebna obuka. Osoblje i operateri koriste samo jednostavna uputstva.

• Funkcije paljenja,gašenja, automatske operacija,ručne operacije i vraćanja na osnovnu poziciju mogu takođe biti integrisane na operativnom panelu vaše mašine za brizganje.Ovo omogućava da robot i mašina programirani zajedno ili posebno.

• Mehaničko dugme za povratak na početnu poziciju smanjuje rizik sudara robota i mašine nakon zaustavljanja.

Programirani bezbedonosni sistemi su laki za nadogradnju.

• CE conformity: kompletan sistem se podudara sa važećim bezbednosnim standardima

Koristeći standardne komponente smanjujemo cenu koštanja i Vašu kapitalnu investiciju

Kraće vreme ciklusa i brža amortizacija Vaše investicije.