Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Mašine iz GX serije predstavljaju standarde u smislu efikasnosti, pristupačnosti i jednostavnosti. Odličan tehnološki concept sa dve ploče, jednostavno i lako pokretanje ploče za zatvaranje uz minimalnu frikciju i brz set up . Apsolutni paralelizam ploča garantuje precizan i prvoklasan kvalitet gotovog proizvoda. Tu su još brojne prednosti.Dobijate prvoklasnu mašinu, koncept modularnih mašina koje karakterišu jedinstvene i inteligentne proizvodne inovacije. Gear X sistem za bravljenje i Guide X sistem za vođenje. Nova Krauss Maffei GX serija kombinuje inovativne tehnologije i prvoklasan kvalitet,što bez presedana vodi ka Vašoj prednosti.


Karakteristike:


1. Odličan tehnološki koncept sa dve ploče

2. Snaga zatvaranja 4000-9000 KN

3. Inovacija u proizvodnji Gear X i Guide X tehnologije 

4. Optimalna dostupnost, kratko vreme podešavanja, jednostavno održavanje 

5. Energetska efikasnost

6. APC - ( Adaptive Process Control )

7. Širok spektar aplikacija
Efikasnost:


1. Brz ciklus 2,3 sec 

2. Sa Gear X sistemom omogućava se izuzetno brzo bravljenje.

3. Guide X sistem za navodjenje idealno apsorbuje snagu I povećava vek trajanja alata. 

4. Zahvaljujući BluePower Vario Drive konceptu značajna je ušteda energije Novi koncept motora je energetski      optimizovan i zahteva 10% manje električne energije nego ranije zahvaljujući "pametnom" upravljanju akumulatorom. 

5. APC ( Adaptive Proces Control) koja je patentirana od strane Krauss Maffei zaokružen je proces kontrole samog brizganja. APC meri viskozitet materijala tokom prva 2-3 ciklusa i potom se shodno dobijenim parametrima optimizira proces brizganja i smanjuju fluktuacije materijala tokom brizganja kako bi se dobio savršeni brizgani komad. Ovom dodatnom funkcijom smanjeni su troškovi proizvodnje i održava se visok kvalitet brizganog komada.


Prednost za kupce: 


- Brz ciklus 2,3 sec

- 20 % smanjeno vreme podešavanja 

- 50 % energetska efikasnost

- Pristupačnost zonama ventila

- Zona izbijača nudi veliku slobodu kretanja posebno pri spoju sa izbijačem na alatu 

- Velika vrata obezbedjuju lak pristup za podešavanje. 


Oblasti primene: 


- Automobilska industrija

- Medicinska i farmaceutska industrija

- Elektronska industrija 

- Industrija pakovanja