Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Koristeći DuroSet tehnologiju dobijamo proizvod najboljeg kvaliteta i dimenziono stabilne komponente. DuroSet mašine za brizganje plastike imaju jedinicu za plastificiranje koja u sebi ima mehanički nerotirajući uređaj koji omogućava da svaki brizgani komad bude identičan.
Karakteristike: 


• precizna kontrola temperature materijala

• šneka sa anti rotacijom u cilju sprečavanja povratnog pritiska

• posebno optimizovana geometrija šneke prilagođena za obradu vlakana

• kompatibilna sa CX serijom mašina sa jedinicom za zatvaranje u opsegu od 350-6500 kN

• stabilnost koja se ogleda u dizajnu sa 2 ploče

• zaštita od korozije i otpornost na habanje

• dug vek trajanja