Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

Mala mašina - Visoka klasa


Kompanija Krauss Maffei je predstavila novu generaciju CX mašina.

Karakteristike nove serije CX mašina usmerene su na energetsku efikasnost, produktivnost i uštedu u prostoru. Novi sprue picker robot predstavlja trenutno najbolje rešenje na tržištu kada je u pitanju ušteda prostora.

Krauss Maffei je unapredio CX seriju malih mašina koje imaju silu zatvaranja u rasponu od 350 do 4200 KN i time stekao značajnu prednost na tržištu. Kupci će u budućnosti osetiti značajnu razliku koja se odnosi na uštedu eletrične energije, prostora, vremena i materijala.
Karakteristike:


- hidraulična jedinica za zatvaranje 

- sila zatvaranja od 350 do 4200 KN

- MC6 upravljačka jedinica

- APC (Adaptive Process Control)

- širok spektar primene u različitim aplikacijama

- sprue picker robot

- ušteda u prostoru

- BluePower Vario Drive

- stabilnost koja nudi mogućnost izbora većih alata


Kompaktnost:


- zahvaljujući dizajnu jedinice za zatvaranje sa 2 ploče CX mašina je veoma kompaktna

- veća ušteda u prostoru za 10-20% i dodatni prostor ispod mašine koji može biti iskorišćen za postavljanje perifernih uređaja kao što su temperaturni kontroler ili transportna traka


Efikasnost:


- Zahvaljujući BluePower Vario Drive konceptu značajna je ušteda energije Novi koncept motora je energetski optimizovan i zahteva 10% manje električne energije nego ranije zahvaljujući "pametnom" upravljanju akumulatorom.

- Obezbedjen je i dodatni prostor za skladištenje ispod akumulatora.

- Značajna ušteda energije omogućena je sa novim BluePower Vario Drive sa frekfentnim regulatorom. Ova opcija u sebi sadrži asinhroni motor promenljive brzine, čime se poboljšava efikasnost i smanjuje prazan hod motora. Što je duži ciklus to je ušteda veća-čak do 30% u odnosu na hidrauličnu varijantu.

- Smanjena je potrošnja potrebne količine ulja za 20% što dovodi do lakšeg održavanja i minimalnih troškova. Dugoročna ispitivanja dovela su do odličnih rezultata: novo fino filtriranje, pažljivo tretiranje ulja u fazi pred-zagrevanja, smanjeni rezervoari, zaštita životne sredine.

- APC funkcija koja je patentirana od strane Krauss Maffei zaokružen je proces kontrole samog brizganja. Adaptivnom procesnom kontrolom meri se viskozitet materijala tokom prva 2-3 ciklusa i potom se shodno dobijenim parametrima optimizira proces brizganja i smanjuju fluktuacije materijala tokom brizganja kako bi se dobio savršeni brizgani komad.Ovom dodatnom funkcijom smanjeni su troškovi proizvodnje i održava se visok kvalitet brizganog komada.


Prednosti za kupce:


- 10% manja potrošnja energije

- 15% povećana brzina

- 30% smanjeno emitovanje buke

- 20% manje potrebne količine ulja

- 25% efikasnija

- ušteda prostora

- sprue picker robot

- veći alati

- BluePower Vario Drive

- APC (Adaptive Process Control)

- idealna za male komade


Oblasti primene:


- tehnički komadi

- industrija pakovanja

- autoindustrija

- elektronska industrija

- medicina