Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

ColorForm se zasniva na principu višekomponetnog brizganja. ColorForm ciklus odvija se sledećim redosledom: ubrizgavanje osnovnog materijala, u fazi naknadnog pritiska dolazi do hlađenja osnovnog materijala, zatim dolazi do otvaranja alata i okretanja ploče za 180˚ nakon čega dolazi do ponovnog zatvaranja alata. U narednom cilkusu dolazi do ujednačenog ubrzigavanja PUR/PUA različitih boja gde ponovo u fazi naknadnog pritiska dolazi do hlađenja. Kao poslednja faza dolazi otvaranje alata i konačnog izbacivanja gotovog proizvoda.
Prednosti:


• Minimiziranje troškova logistike u proizvodnji obojenih komponenti

• Smanjenje troškova proizvodnje

• Manje škarta u odnosu na konvencionalno brizganje obojenih delova

• Brze promene boje