Oprema i mašine za brizganje plastike

  • +381 32 722 070

  • info@nenelgroup.com

Pratite nas:

FC serija ciklon filtera je veoma efikasno rešenje za problem filtracije materijala u sistemima prenosa granulata. Koristeci efekat ciklona, sve cestice prašine su centrifugom izdvojene iz materijala što produžava radni vek za dva mikro kapacitivna celulozna filtera. By-pass ventil, automatski filter, cišcenje sistemom implozije i skladišni kontejner za izdvojenu prašinu cine glavne odlike ovih uredaja. FC serija je dostupna u šest velicina uredaja za sve aplikacije. Prenos velikih kolicina plasticnih materijala ili regranulata sa visokim procentom prašine zahteva veoma efikasan sistem filtriranja.